Βιομηχανικοί Χώροι Έργα

Ολοκληρωμένες Περιφράξεις σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Επαγγελματικών προδιαγραφών. Οριοθέτηση, ασφάλεια και προφύλαξη από καταπατήσεις και άλλους κινδύνους.

Περίφραξη Oικοπέδου στη Θήβα

Πλήρης κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο εν θερμώ συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων βρόγχου 55x55mm, πάχος σύρματος 3mm και ύψους 2m.Στερέωση του συρματοπλέγματος...

Τοποθέτηση κονσερτίνας λεπιδοφόρου στην ECOLAB A.E. στη Μάνδρα Αττικής

Κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο πλέγμα πονταριστό με άνοιγμα οπής 50x100 με πάχος σύρματος 3,3mm διαστάσεων 1,5x5m.Τοποθέτηση λεπιδοφόρου κονσερτίνας Φ450 γαλβανιζέ στο...

Περίφραξη Τύπου NATO σε Πύργους Υψηλής Τάσης στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Περίφραξη Ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ σε πύργους μεταφοράς υψηλής τάσης, στα Νεόκτιστα Ασπρόπυργου.

Περίφραξη σε Εργοτάξιο στο Καμάρι Σαντορίνης

Πλήρης κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο εν θερμώ συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων βρόγχου 55x55mm, πάχος σύρματος 2,2mm και ύψους 2m.Στερέωση του συρματοπλέγματος...