Τοποθέτηση κονσερτίνας λεπιδοφόρου στην ECOLAB A.E. στη Μάνδρα Αττικής


Κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο πλέγμα πονταριστό με άνοιγμα οπής 50×100 με πάχος σύρματος 3,3mm διαστάσεων 1,5x5m.

Τοποθέτηση λεπιδοφόρου κονσερτίνας Φ450 γαλβανιζέ στο επάνω μέρος της περίφραξης στηριζόμενη σε βάσεις τύπου “Y”.

Τοποθέτηση λεπιδοφόρου επίπεδης κονσερτίνας Φ700 γαλβανιζέ στο κάτω μέρος της περίφραξης.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 45 μέτρα περιμετρικά.

Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.