Περίφραξη Ασφαλείας Τύπου NATO σε Πύργους Υψηλής Τάσης Νεόκτιστα, Ασπρόπυργος


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Ολοκληρωμένη Kατασκευή Περίφραξης αποτελούμενη από Γαλβανισμένο εν θερμώ Πλεγμα Ρομβοειδούς Οπής, διαστάσεων βρόγχου 50×50 mm, πάχος σύρματος 4,00mm και ύψους 2,00m.

Έγινε στερέωση του Συρματοπλέγματος σε ορθοστάτες από Κυρτό Σωλήνα εν Θερμώ Γαλβανιζέ, κυκλικής διατομής Φ60 Βαρέως τύπου. Τοποθέτηση Λεπιδοφόρου Κονσερτίνας Γαλβανιζέ Φ450. Η περίφραξη ήταν συνολικά 280 μέτρα περιμετρικά. Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 5 εργάσιμες ημέρες.