Προστατευτικό Kιγκλίδωμα με Ντεπλουαγιέ


Κιγκλίδωμα ασφαλείας διαστάσεων 1150x1150mm από στρατζαριστό 30x30x1, 80mm και ντεπλουαγιέ πατημένο 40x23x2x3mm.