Έργα σχετικά με Κονσερτίνα

Η κονσερτίνα είναι ένα κυκλικό και ελικοειδές είδος συρματοπλέγματος το οποίο χρησιμοποιείται σε περιφράξεις που απαιτούν υψηλής ασφάλειας. Ρωτήστε την Θωμάς Χ. Κώστας, για τοποθέτηση κονσερτίνας.