Τοποθέτηση κονσερτίνας λεπιδοφόρου στην ECOLAB A.E. στη Μάνδρα Αττικής

Κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο πλέγμα πονταριστό με άνοιγμα οπής 50x100 με πάχος σύρματος 3,3mm διαστάσεων 1,5x5m.Τοποθέτηση λεπιδοφόρου κονσερτίνας Φ450 γαλβανιζέ στο...

Τοποθέτηση Περίφραξης Στρατοπέδου με Βιομηχανική Σχάρα & Κονσερτίνα

Τοποθέτηση περίφραξης με βιομηχανική σχάρα γαλβανιζέ και τοποθέτηση λεπιδοφόρου κονσερτίνας γαλβανιζέ.Η περίφραξη ήταν συνολικά 117 μέτρα περιμετρικά.Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε...