Έργα σχετικά με Σωλήνα Γαλβανιζέ

Έργα κατασκευής και τοποθέτησης περίφραξης με σωλήνα γαλβανιζέ, απαραίτητη για την σωστή στερέωση του εκάστοτε συρματοπλέγματος.