Έργα σχετικά με Τζάμι Αρμέ

Έργα κατασκευής μεταλλικού παραθύρου με τζάμι αρμέ (οπλισμένο), για περισσότερη προστασία.