Μεταλλική Πόρτα Συρόμενη με Βιομηχανική Σχάρα


Περιγραφή Έργου

Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας με βιομηχανική σχάρα γαλβανιζέ εν θερμώ και κονσερτίνα Φ450.