Μεταλλική Πόρτα Συρόμενη με Επίπεδη Κονσερτίνα


Περιγραφή Έργου

Κατασκευή μεταλλικής πόρτας συρόμενης απο κοιλοδοκό 80x80mm, τραπεζοειδή λαμαρίνα γαλβανιζέ και επίπεδη κονσερτίνα Φ450.