Περίφραξη με Βιομηχανική Σχάρα στο Σχηματάρι


Κατασκευή και Τοποθέτηση Περίφραξης με Βιομηχανική Σχάρα Γαλβανιζέ 2 μέτρα ύψος.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 70 μέτρα περιμετρικά. Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα