Περίφραξη με βιομηχανική σχάρα στο Σχηματάρι


Περιγραφή Έργου

Τοποθέτηση περίφραξης με βιομηχανική σχάρα γαλβανιζέ 2 μέτρα ύψος.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 70 μέτρα περιμετρικά.

Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα