Περίφραξη Οικοπέδου στην Κηφισιά


Περιγραφή Έργου

Πλήρης κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο εν θερμώ συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων βρόγχου 55x55mm, πάχος σύρματος 2,7mm και ύψους 2m.

Στερέωση του συρματοπλέγματος σε ορθοστάτες από σωλήνα γαλβανιζέ κυκλικής διατομής Φ48 βαρέως τύπου.

Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας δίφυλλης ανοιγόμενης διαστάσεων 2x4m κατασκευασμένη από σωλήνα γαλβανιζέ και πλέγμα γαλβανιζέ πονταριστό με άνοιγμα οπής
50x100mm με πάχος σύρματος 3m.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 140 μέτρα περιμετρικά.

Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Λεπτομέρειες