Περίφραξη Oικοπέδου στη Θήβα


Περιγραφή Έργου

Πλήρης κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο εν θερμώ συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων βρόγχου 55x55mm, πάχος σύρματος 3mm και ύψους 2m.

Στερέωση του συρματοπλέγματος σε ορθοστάτες από σωλήνα γαλβανιζέ κυκλικής διατομής Φ48 βαρέως τύπου.

Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας δίφυλλης ανοιγόμενης διαστάσεων 2x4m. κατασκευασμένη από σωλήνα γαλβανιζέ και πλέγμα γαλβανιζέ πονταριστό με άνοιγμα οπής 50x100mm με πάχος σύρματος 3m και μονόφυλλης ανοιγόμενης 2x2m.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 118 μέτρα περιμετρικά.

Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Λεπτομέρειες