Κατασκευές με Λαμαρίνα Έργα

Λαμαρίνα για ειδικές Σιδηροκατασκευές Κυματοειδής & Λαμαρίνα Τραπεζοειδής από Γαλβανισμένο Αλουζίν ή προβαμμένο & Λαμαρίνα Rooftile, Μεταλλική Στέγη σε μορφή κεραμίδι τύπου Γαλλικού.