Τοποθέτηση Περίφραξης με Λαμαρίνα Τραπεζοειδή στο Κορωπί