Λαμαρίνα

Λαμαρίνα Κυματοειδής

Κυματοειδής Λαμαρίνα Γαλβανιζέ - Thomas Kostas

Διαμορφωμένο έλασμα κυματοειδούς μορφής το οποίο παράγεται από χάλυβα γαλβανισμένο αλουζίν ή προ-βαμμένο σε διάφορα χρώματα.

Κυματοειδής Λαμαρίνα - Thomas Kostas

Λαμαρίνα Τραπεζοειδής

Τραπεζοειδής Λαμαρίνα Γαλβανιζέ - Thomas Kostas

Διαμορφωμένο έλασμα τραπεζοειδούς μορφής το οποίο παράγεται από χάλυβα γαλβανισμένο αλουζίν η προ-βαμμένο σε διάφορα χρώματα.

Τραπεζοειδής Λαμαρίνα - Thomas Kostas

Rooftile

Κεραμοειδής Λαμαρίνα - Thomas Kostas

Είναι η πιο αναπτυγμένη και τελειοποιημένη μορφή μεταλλικής στέγης σε μορφή κεραμίδι τύπου γαλλικού.

Μεταλλικό Κεραμίδι - Rooftile - Thomas Kostas

ΕΡΓΑ
Λαμαρίνα

Έργα Περιφράξεων Συρματοπλέγματα, Λαμαρίνα σε διάφορες περιοχές της Αττικής & της υπόλοιπης Ελλάδας.

Όλα τα Έργα