Κοτετσόσυρμα Περίφραξης Εξάγωνο

Η επιλογή για περιφράξεις ειδικών αποστολών

Το κοτετσόρυρμα, δηλαδή το δικτυωτό συρματόπλεγμα με εξάγωνη οπή ή απλά εξάγωνο, δανείζεται το όνομά του χάρη στην ευρεία χρήση του τη δημιουργία κλουβιών για τις πτηνοτροφικές μονάδες. Οι εφαρμογές του είναι διευρυμένες αφού πέρα από τις ανάγκες περιφράξεων επιλέγεται και σαν οικοδομικό υλικό, όπως στην προσθήκη σοβάδων για ενίσχυση της τοιχοποιίας, στην τοποθέτησή του στην οροφή luna park για τη μετάδοση της ενέργειας σε ηλεκτροκινούμενα αυτοκινητάκια, στη τοποθέτηση του σαν προστατευτικό κιγκλίδωμα σε θύρες γηπέδων κτλ. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

  • Οπή 1/2′ με πάχος σύρματος 0,70mm και μήκος 25m
  • Οπή 1′ με πάχος σύρματος 0,90mm και μήκος 50m
  • Ύψος από 0,50m έως 2m

Συρματοπλέγματα Τύποι

Μπορείτε να πάρετε μια εικόνα από την πληθώρα των ειδών πλεγμάτων που προμηθεύουμε και τοποθετούμε με μια σύντομη περιήγησή σας στην ενότητα με τα έργα μας.