Σιδηροκατασκευές Έργα

Επιλεγμένες Δουλείες και παραδείγματα εργασιών Σιδηροκατασκευών από την Θωμάς Χ. Κώστας. Κατασκευάζουμε Μεταλλικές Πόρτες & Πόρτες Περιφράξεων, Σιδερογωνιές, Σωλήνες Γαλβανιζέ & Εξαρτήματα για Συνδεσμολογία, Σχάρες Καναλιών & Φρεατίων Όμβριων Υδάτων