Τοποθέτηση Μεταλλικού Υπόστεγου με Έγχρωμη Τραπεζοειδή Λαμαρίνα


Κατασκευή και Τοποθέτηση Μεταλλικού Υπόστεγου – Στεγάστρου με ψαλίδια και Έγχρωμη Τραπεζοειδή Λαμαρίνα.