Τοποθέτηση Μεταλλικών Στύλων Σήμανσης


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Τοποθέτηση Μεταλλικών Στύλων Σήμανσης με ορθοστάτες από Σωλήνα Γαλβανιζέ εν Θερμώ Κυκλικής Διατομής Φ76 Βαρέως τύπου.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.