Περίφραξη Οικοπέδου στα Άνω Λιόσια


Πλήρης κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο εν θερμώ συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων βρόγχου 55x55mm, πάχος σύρματος 2,7mm και ύψους 2m.

Στερέωση του συρματοπλέγματος σε ορθοστάτες από σωλήνα γαλβανιζέ κυκλικής διατομής Φ48 Βαρέως τύπου.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 30 μέτρα περιμετρικά.

Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.