Τοποθέτηση Περίφραξης με Λεπιδοφόρο Κονσερτίνα στην ECOLAB A.E. στη Μάνδρα, Αττικής


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Κατασκευή και Τοποθέτηση Περίφραξης αποτελούμενη από Γαλβανισμένο Πλέγμα Πονταριστό με άνοιγμα οπής 50×100 και πάχος σύρματος 3,3mm, διαστάσεων 1,5x5m. Τοποθέτηση Λεπιδοφόρου Κονσερτίνας Φ450 Γαλβανιζέ στο επάνω μέρος της Περίφραξης στηριζόμενη σε Βάσεις Τύπου “Y”. Τοποθέτηση Λεπιδοφόρου Επίπεδης Κονσερτίνας Φ700 Γαλβανιζέ στο κάτω μέρος της Περίφραξης.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 45 μέτρα περιμετρικά. Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.