Έργα σχετικά με Πλέγμα Πονταριστό

Έργα όπου χρησιμοποιείται πονταριστό πλέγμα περίφραξης. Τα πονταριστά πλέγματα, χαρακτηρίζονται από την στιβαρότητα και την αντοχή τους, στην τοποθέτηση περίφραξης.