Έργα σχετικά με Στέγαστρο

Όλα τα έργα της Θωμάς Χ. Κώστας που περιλαμβάνουν εγκατάσταση μεταλλικού στεγάστρου – υπόστεγου, με λαμαρίνα.