Έργα σχετικά με Λαμαρίνα

Έργα από την Θωμάς Χ. Κώστας, με την χρήση λαμαρίνας σε περίφραξη, στέγαστρο ή σκεπή. Διατίθεται σε 3 είδη: Λαμαρίνα Κυματοειδής, Λαμαρίνα Τραπεζοειδής και Rooftile.