Μεταλλική Μονόφυλλη Πόρτα με Λαμαρίνα


Κατασκευή και Τοποθέτηση Μεταλλικής Μονόφυλλης Πόρτας διαστάσεων 1x2m από Λαμαρίνα 1,50mm, με Στραντζαριστό 40x40x1,8mm, Μπόι 40x40x1,8mm, Σάσα Μπινί, Κλειδαριά και Πόμολο.