Μεταλλική Μονόφυλλη Πόρτα με Λαμαρίνα


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Κατασκευή και Τοποθέτηση Μεταλλικής Μονόφυλλης Πόρτας διαστάσεων 1x2m από Λαμαρίνα 1,50mm, με Στραντζαριστό 40x40x1,8mm, Μπόι 40x40x1,8mm, Σάσα Μπινί, Κλειδαριά και Πόμολο.