Περίφραξη Υπαίθριας Εγκατάστασης

Κίνηση που αυξάνει την αξία των επενδυτικών κινήσεων σας

Μια υπαίθρια εγκατάσταση, όπως για παράδειγμα ένα φωτοβολταϊκό πάρκο με συστάδες ηλιακών πάνελ, απαιτεί και την ιδιαίτερη προσοχή στην περίφραξή της, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από τη γεωμορφολογία και τις καιρικές συνθήκες, να μην λειτουργεί ανασταλτικά με τη φύση της εγκατάστασης, και φυσικά χώρο να διαφυλάττει στο ακέραιο την επένδυσή σας.

Ειδικά όταν, από τη μία πλευρά, αυτές οι εγκαταστάσεις είναι σχεδόν στο σύνολό τους απομακρυσμένες από οικιστικές περιοχές, με περιορισμένες δυνατότητες επαναληπτικών επισκέψεων άρα και ελάχιστες ευκαιρίες τακτικών επισκευών, ενώ από την άλλη, περικλείουν υψηλού κόστους τεχνολογικά συστήματα.

Στην Θωμάς Χ. Κώστας, γνωρίζοντας τις απαιτητικές ανάγκες τέτοιων έργων, αναλαμβάνουμε να επισκεφθούμε δωρεάν την υπαίθρια σας εγκατάσταση, να καταγράψουμε τις ιδιαιτερότητές της και τις απαιτήσεις σας, να μελετήσουμε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας τις ανάγκες σας και να σας παραδώσουμε μια προσφορά που θα αποτυπώνει με λεπτομέρεια τα στάδια και το είδος περίφραξης που θεωρούμε ως το καταλληλότερο.

Στη συνέχεια μπορούμε να μεταφέρουμε το σύνολο των υλικών και των εξαρτημάτων που χρειάζονται για την περίφραξη και να υλοποιήσουμε το έργο. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο μπορούμε να προχωρήσουμε και στις επιπλέον εργασίες που χρειάζονται για την καλύτερη απόδοσή του, όπως για παράδειγμα την πλαστικοποίηση πλέγματος και σωλήνων ώστε να αντέξουν στον χρόνο, την θερμότητα και την υγρασία.

ΕΡΓΑ
Περιφράξεις Υπαίθριων Εγκαταστάσεων

Έργα Περιφράξεων σε Υπαίθριες Εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής & της υπόλοιπης Ελλάδας.

Όλα τα Έργα

Κατασκευή & Τοποθέτηση Περίφραξης

Μελέτη χώρου & Υπηρεσία Τοποθέτησης Περίφραξης προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες της κάθε ιδιοκτησίας. Διαβάστε περισσότερα για τις πιο διαδεδομένες Υπηρεσίες Τοποθέτησης Περίφραξης & Ειδικών Κατασκευών της Θωμάς Χ. Κώστας και δείτε επιλεγμένα έργα Περιφράξεων σε Κατοικίες, Αθλητικούς Χώρους & Γήπεδα, Οικόπεδα & Αγροτεμάχια, Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις, μεγάλες Δημόσιες ή Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις και άλλα.