Περίφραξη από Συρματόπλεγμα Πονταριστό με Ανοιγόμενη Μονόφυλλη Πόρτα σε Χώρο Parking στο Κερατσίνι


Κατασκευή και Τοποθέτηση Περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο Πονταριστό Συρματόπλεγμα με άνοιγμα οπής 50x100mm με πάχος σύρματος 3mm και ύψους 2m και Ανοιγόμενης Μονόφυλλης Πόρτας Περίφραξης διαστάσεων 2x3m από Πλέγμα Στρατζαριστό γαλβανιζέ 40x40x1,8mm και Πλέγμα γαλβανιζέ Πονταριστό με άνοιγμα οπής 50x100mm με πάχος σύρματος 3m.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 8 μέτρα. Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.