Περιφράξεις σε Δημόσιες & Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις Έργα

Κατασκευή & Τοποθέτηση Περίφραξης σε Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις & Δημόσια Συγκροτήματα. Τεχνογνωσία & Εξειδίκευση. Επικοινωνήστε στο 210 5582073/698 4046885