Τοποθέτηση Περίφραξης Βιομηχανική Σχάρα & Λεπιδοφόρο Κονσερτίνα σε Στρατόπεδο


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Κατασκευή και Τοποθέτηση Περίφραξης Στρατοπέδου με Βιομηχανική Σχάρα Γαλβανιζέ και Λεπιδοφόρο Κονσερτίνα Γαλβανιζέ.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 117 μέτρα περιμετρικά. Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 2 εργάσιμες ημέρες