Περίφραξη Επαγγελματικού Συγκροτήματος

Η κίνηση που προστατεύει και σέβεται εργαζόμενους και επιχείρηση

Ο όρος επαγγελματικό συγκρότημα αναφέρεται σε μια έκταση στεγασμένη ή ανοικτή, στην οποία μια πληθώρα ανθρώπων εργάζονται καθημερινά χρησιμοποιώντας εταιρικά περιουσιακά στοιχεία. Η ανάγκη περίφραξης αυτών των εκτάσεων έχει στόχο τόσο στην προστασία ανθρώπινου δυναμικού και μηχανημάτων όσο και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που αντανακλά την επιχειρηματική υπευθυνότητα και φυσικά ευνοεί την καλύτερη λειτουργία κάθε εργαζόμενου.

Στη «βεντάλια» των έργων της εταιρίας μας υπάρχουν αντιπροσωπευτικά τέτοια παραδείγματα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα των επαγγελματικής φύσης περιφράξεων. Συγκροτήματα γραφείων με προαύλιο χώρο, εγκαταστάσεις logistics και αποθηκών με υψηλές απαιτήσεις φύλαξης, πολυκαταστήματα με διευρυμένες εκτάσεις για parking πελατών αλλά και επιμέρους αυτονομήσεις για καθορισμό χώρων φορτοεκφόρτωσης, εργοταξιακοί σταθμοί με την ανάγκη ευελιξίας και άμεσων μετατροπών, αλλά και μεμονωμένες επιχειρήσεις που αναζήτησαν μια υπεύθυνη και καλαίσθητη λύση για προστασία της περιουσίας και την προβολή της ταυτότητάς τους.

Χάρη στην εμπειρία μας, τον τελευταίας γενιάς μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό μας αλλά και τη δική μας ανεξάρτητη πλήρη μονάδα παραγωγής, στην εταιρεία Θωμάς Χ. Κώστας μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας και να δημιουργήσουμε την περίφραξη που πραγματικά χρειάζεστε με τις αντικειμενικά υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Αυτή δηλαδή που ανταποκρίνεται στη φύση και το είδος του αντικειμένου σας, στην έκταση των εγκαταστάσεών σας, στον αριθμό των εργαζομένων σας αλλά και στις ιδιαίτερες παραμέτρους που έχετε να αντιμετωπίσετε (βαθμός διαπερατότητας, κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, συνολικό αρχιτεκτονικό design).

ΕΡΓΑ
Περιφράξεις Επαγγελματικών Συγκροτημάτων

Έργα Περιφράξεων σε Επαγγελματικά Συγκροτήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Όλα τα Έργα

Κατασκευή & Τοποθέτηση Περίφραξης

Μελέτη χώρου & Υπηρεσία Τοποθέτησης Περίφραξης προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες της κάθε ιδιοκτησίας. Διαβάστε περισσότερα για τις πιο διαδεδομένες Υπηρεσίες Τοποθέτησης Περίφραξης & Ειδικών Κατασκευών της Θωμάς Χ. Κώστας και δείτε επιλεγμένα έργα Περιφράξεων σε Κατοικίες, Αθλητικούς Χώρους & Γήπεδα, Οικόπεδα & Αγροτεμάχια, Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις, μεγάλες Δημόσιες ή Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις και άλλα.