Τοποθέτηση Περίφραξης με Συρματόπλεγμα Δικτυωτό στο Σχιστό Σκαραμαγκά


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Ολοκληρωμένη Κατασκευή και Τοποθέτηση Περίφραξης αποτελούμενη από Γαλβανισμένο εν Θερμώ Συρματόπλεγμα Ρομβοειδούς Οπής, διαστάσεων βρόγχου 55x55mm, πάχους σύρματος 2,20mm και ύψους 1,5m. Στερέωση του Πλέγματος Περίφραξης σε ορθοστάτες από Σωλήνα Γαλβανιζέ Κυκλικής Διατομής Φ42 Ενισχυμένου τύπου.

Κατασκευή και Τοποθέτηση Ανοιγόμενης  Δίφυλλης Πόρτας διαστάσεων 2x4m. κατασκευασμένη από Σωλήνα Γαλβανιζέ και Πλέγμα Περίφραξης Γαλβανιζέ Πονταριστό με άνοιγμα οπής 50x100mm και πάχος σύρματος 3m.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 50 μέτρα περιμετρικά. Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.