Αποσπώμενο Μεταλλικό Κλουβί


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Κατασκευή Αποσπώμενου Μεταλλικού Κλουβιού διαστάσεων 2x3m, ύψους 2m από Στραντζαριστό Γαλβανιζέ Πλέγμα Περίφραξης 30x30x1,5mm και Πλέγμα με άνοιγμα οπής 12x25mm και πάχος σύρματος 1,8mm.

Επίσης, τοποθετήθηκε Μονόφυλλη Ανοιγόμενη Πόρτα με σύρτη και μεντεσέδες διαστάσεων 1x2m  και Στέγαστρο με Τραπεζοειδή Λαμαρίνα.