Τοποθέτηση Λεπιδοφόρου Κονσερτίνας σε Περίφραξη Στρατοπέδου


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Τοποθέτηση Λεπιδοφόρου Κονσερτίνας Φ450 Γαλβανιζέ επάνω σε Περίφραξη Στρατοπέδου. Στερέωση σε ορθοστάτες σχήματος “Υ”.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 140 μέτρα περιμετρικά. Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 2 εργάσιμες ημέρες.