Κατασκευή Μεταλλικού Kλουβιού με Μονόφυλλη Ανοιγόμενη Πόρτα


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Κατασκευή Μεταλλικού Κλουβιού διαστάσεων 2x3m, ύψους 2m από Στραντζαριστό Γαλβανιζέ 30x30x1,5mm και Πλέγμα Περίφραξης Γαλβανιζέ με άνοιγμα οπής 50x50mm και πάχος σύρματος 3,3mm.

Κατασκευή Μονόφυλλης Ανοιγόμενης Πόρτας διαστάσεων 1x2m με Σύρτη και Μεντεσέδες.