Κατασκευή Μεταλλικής Μονόφυλλης Ανοιγόμενης Πόρτας από Λαμαρίνα με Περσίδες


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Κατασκευή Μεταλλικής Μονόφυλλης Ανοιγόμενης Πόρτας διαστάσεων 1x2m από Λαμαρίνα 1,50mm, με Στραντζαριστό 40x40x1,8mm, Μπόι 40x40x1,8mm, Κάσα Μπινί, Κλειδαριά και Πόμολο.

Επίσης Κατασκευάστηκε ένα Πλαίσιο με Περσίδες στο οποίο τοποθετήσαμε Σίτα και Πλέγμα 25x25x1,8mm για προστασία από έντομα κ.α.