Κατασκευή Μεταλλικής Μονόφυλλης Ανοιγόμενης Πόρτας από Λαμαρίνα με Περσίδες


Κατασκευή Μεταλλικής Μονόφυλλης Ανοιγόμενης Πόρτας διαστάσεων 1x2m από Λαμαρίνα 1,50mm, με Στραντζαριστό 40x40x1,8mm, Μπόι 40x40x1,8mm, Κάσα Μπινί, Κλειδαριά και Πόμολο.

Επίσης Κατασκευάστηκε ένα Πλαίσιο με Περσίδες στο οποίο τοποθετήσαμε Σίτα και Πλέγμα 25x25x1,8mm για προστασία από έντομα κ.α.