Έργα σχετικά με Κάσα Μπινί

Κάσα μπινί για την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας & παραθύρων. Ανήκει στην κατηγορία των σιδηροκατασκευών που προσφέρει η Θωμάς Χ. Κώστας.