Έργα σχετικά με Πλέγμα Ρομβοειδούς Οπής

Έργα περιφράξεων με δικτυωτό συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής. Ιδανική επιλογή για εκτάσεις με μεγάλο εμβαδόν όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ και δημόσιες υπηρεσίες.