Περίφραξη Οικοπέδου επάνω σε Τοιχίο στον Ασπρόπυργο


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Περίφραξη επανω σε Τοιχίο από Γαλβανισμένο εν θερμώ Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων βρόγχου 55x55mm, πάχος σύρματος 2,2mm και ύψους 1m. Στερέωση Πλέγματος σε ορθοστάτες από Σωλήνα Γαλβανιζέ κυκλικής διατομής Φ42 Ενισχυμένου τύπου.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 60 μέτρα περιμετρικά. Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.