Περίφραξη Aκινήτου στη Μαγούλα Αττικής


Πλήρης κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο εν θερμώ συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων βρόγχου 55x55mm, πάχος σύρματος 2,2mm και ύψους 2m.

Στερέωση του συρματοπλέγματος σε ορθοστάτες από σωλήνα γαλβανιζέ κυκλικής διατομής Φ48 Ενισχυμένου τύπου.

Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας δίφυλλης ανοιγόμενης διαστάσεων 2x4m. κατασκευασμένη από σωλήνα γαλβανιζέ και πλέγμα γαλβανιζέ πονταριστό με άνοιγμα οπής 50x100mm με πάχος σύρματος 3m.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 55 μέτρα περιμετρικά.
Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα