Περίφραξη Oικοπέδου στον Ασπρόπυργο


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Πλήρης κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο εν θερμώ συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων βρόγχου 55x55mm, πάχος σύρματος 2,2mm και ύψους 1,50m.

Στερέωση του συρματοπλέγματος σε ορθοστάτες από σωλήνα γαλβανιζέ κυκλικής διατομής Φ42 βαρέως τύπου.

Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας δίφυλλης ανοιγόμενης διαστάσεων 2x4m κατασκευασμένη από σωλήνα γαλβανιζέ και πλέγμα γαλβανιζέ πονταριστό με άνοιγμα οπής 50x100mm με πάχος σύρματος 3m και μονόφυλλης ανοιγόμενης 2x1m.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 88 μέτρα περιμετρικά.

Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.

  • Τοποθεσία

    Ασπρόπυργος, Αττική