Περίφραξη Oικοπέδου στη Μάνδρα Αττικής


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Πλήρης κατασκευή περίφραξης αποτελούμενη από γαλβανισμένο εν θερμώ συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων βρόγχου 55x55mm, πάχος σύρματος 2,20mm και ύψους 2m.

Στερέωση του συρματοπλέγματος σε ορθοστάτες από σωλήνα γαλβανιζέ κυκλικής διατομής Φ42 Ενισχυμένου τύπου.

Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας μονόφυλλης ανοιγόμενης διαστάσεων 2x1m. κατασκευασμένη από σωλήνα γαλβανιζέ και πλέγμα γαλβανιζέ πονταριστό με άνοιγμα οπής 50x100mm με πάχος σύρματος 3m.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 75 μέτρα περιμετρικά.

Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.

  • Τοποθεσία

    Μάνδρα, Αττική