Περίφραξη με Πλαστικοποιημένο Συρματόπλεγμα στη Γλυφάδα


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Ολοκληρωμένη Κατασκευή Περίφραξης αποτελούμενη από Πλαστικοποιημένο γαλβανιζέ Συρματόπλεγμα Ρομβοειδούς Οπής, διαστάσεων βρόγχου 40x40mm, πάχους 3,20mm και ύψους 3m. H στερέωση του Πλέγματος της Περίφρξης έγινε με ορθοστάτες από σωλήνα γαλβανιζέ εν θερμώ κυκλικής διατομής Φ60 Βαρέως τύπου. Επίσης κατασκευάστηκε Πανωκάσι από Σωλήνα γαλβανιζέ εν θερμώ Φ60 Βαρέως τύπου με κατάλληλους συνδέσμους Σωλήνων γαλβανιζέ  όπως (ταφ,γωνιακοί κ.α).

Η περίφραξη ήταν συνολικά 30 μέτρα περιμετρικά. Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.