Τοποθέτηση Kάγκελων στους Αγίους Θεοδώρους


Work Gallery

Click to view large image slideshow


Έργο Περιγραφή

Κατασκευή και Τοποθέτηση Κάγκελων με Κοιλοδοκό διαστάσεων 50x50x2mm και Σιδερένιες Μασίφ Λόγχες 14x14mm. Το ύψος των κάγκελων ήταν 2m.

Η περίφραξη ήταν συνολικά 40 μέτρα περιμετρικά. Το έργο της περίφραξης ολοκληρώθηκε σε 1 εργάσιμη ημέρα.